Polityka Prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Strona główna / Polityka Prywatności

Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe np. korzystając z naszej strony internetowej, używając formularzy kontaktowych lub dzwoniąc do nas. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”). 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, w której znajdą Państwo informacje o jak przetwarzamy Państwa dane, w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach.

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGS sp. z o.o., ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa NIP 526-26-85-674; REGON 015312191.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem pocztowym Spółki z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”
 2. Grupy osób objętych niniejszą Polityką
  1. Osoby kontaktujące się telefonicznie,
  2. Osoby kontaktujące się przez formularz kontaktowy,
  3. Użytkownicy strony internetowej.
 3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
  1. Dane osób kontaktujących się telefonicznie przetwarzamy w celu:
   1. związanych z obsługą Państwa pytań – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja celu lub okres przedawnienia roszczeń.
   2. promocji i reklamy produktów oferowanych przez PGS sp. z o.o. oraz przez Partnerów PGS sp. z o.o. (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.
   3. zawarcia i realizacji zawartych z Państwem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
   4. wypełnienia obowiązków nałożonych na PGS sp. z o.o. przez przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń określony tymi przepisami.
  2. Dane Osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy przetwarzamy w celu:
   1. związanych z obsługą Państwa pytań – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja celu lub okres przedawnienia roszczeń.
   2. promocji i reklamy produktów oferowanych przez PGS sp. z o.o. oraz przez Partnerów PGS sp. z o.o. (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.
   3. zawarcia i realizacji zawartych z Państwem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
  3. Dane użytkowników strony internetowej przetwarzamy w celu:
   1. promocji i reklamy produktów oferowanych przez PGS sp. z o.o. oraz przez Partnerów PGS sp. z o.o. (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies poniżej;
   2. monitorowania aktywności użytkowników w serwisie – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, by dostosować do Państwa zainteresowań naszą komunikację marketingową na stronach podmiotów trzecich. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce cookies poniżej.
 4. Czas przetwarzania
  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.
  2. Mogą Państwo za pośrednictwem telefonu lub formularza kontaktowego udzielić zgody na przesyłanie przez nas informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez nas usług, a także produktów i usług naszych Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres kontaktowy info.@pgs.net.pl).
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcy danych
  1. Możemy udostępnić Państwa dane odbiorcom np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, świadczącym usługi hostingu danych, platformom komunikacji smsowej, podmiotom świadczącym usługi emisji reklam, innym administratorom danych połączonych z identyfikatorem cookie (zgodnie z Polityką Cookies poniżej).
  2. W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe możemy udostępnić poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wówczas dbamy o to, by Państwo mogli zrealizować wszystkie prawa i wolności określone we właściwych przepisach.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Mają Państwo następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych;
   6. prawo do wycofania swojej zgody;
   7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w szczególności jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
   8. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@pgs.net.pl
 7. Wymóg podania danych
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług na Państwa rzecz, w tym m.in. realizację zawartych z nami umów czy udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  1. Pobierając niektóre Państwa dane, wykorzystujemy narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania ruchu w serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w Polityce Cookies poniżej.
  2. W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne np. standardy zgodne z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub inne instrumenty prawne przewidziane przez RODO.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności
  1. Polityka Prywatności jest okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie, bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie serwisu lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto w serwisie. Zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach.
 10. Polityka Cookies
  1. Pliki ciasteczek są stosowane, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Użytkownik może zarządzać tymi plikami na swoim urządzeniu i usuwać je wedle własnego uznania.
  2. Serwis internetowy pgs.net.pl do poprawnego działania potrzebuje informacji tekstowych pobieranych na urządzenie użytkownika i przechowywanych w tzw. plikach ciasteczek (pliki cookies). Mechanizm ciasteczek używany jest przez większość stron internetowych.
  3. PGS sp. z o.o. jako administrator serwisu wykorzystuje pliki ciasteczek między innymi do:
   1. spersonalizowania i zapamiętania niektórych ustawień, aby przy wizycie na kolejnej stronie nie prosić użytkownika o podawanie uzyskanych już wcześniej informacji
   2. zapamiętania informacji podanych przez użytkownika ułatwiających używanie serwisu internetowego (np. wybrany język serwisu)
   3. mierzenia i badania serwisu, aby upewnić się, że spełnia zakładane nim cele.
  4. Pliki ciasteczek tworzone przez serwis internetowy pgs.net.pl przechowywane są na serwerach firmy Google INC. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  5. Wykorzystujemy narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców. Służą one do zbierania informacji, rekomendacji treści i monitorowania ruchu w serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. PGS sp. z o.o. w serwisie internetowym pgs.net.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
   1. Google Analytics – monitorują zachowanie użytkowników w serwisie, i zbierają informacje na temat regionu z jakiego pochodzi użytkownik;
   2. Adwords Cookie / Google Tag Manager – dzięki tym plikom w zależności od rodzaju kampanii możemy zobaczyć, które przyciski nacisnęli użytkownicy, jakie oglądali filmy i jak długo je odtwarzali. Dane o zachowaniu przechowujemy przez 90 dni, mogą one zostać użyte aby zachęcić użytkownika do określonego zachowania jak np. wypełnienie określonego formularza w serwisie.
  6. Niekiedy przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  7. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: info@pgs.net.pl.